บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพียงกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์บทคัดย่อผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง บทคัดย่อของนักศึกษาจะได้รับการตรวจแก้จาก
ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ จากนั้นนักศึกษาจะได้รับบทคัดย่อที่ตรวจแก้แล้วทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02 613 3546 
หรือที่ e-mail: tphim123@tu.ac.th
    


TH | EN

บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โปรดกำหนดชื่อไฟล์ให้เป็น (Abstract_รหัสของนักศึกษา) !!!


ตรวจสอบสถานะบทความของท่าน